GPS Teenus

Süsteem võimaldab teostada monitooringut transpordivahendi täpse asukoha suhtes reaalajas.

GoGPS-LCD2-1-1
GoGPS-LCD2-1-2

Salvestatud informatsioon võimaldab taasesitada teekonnad eelnevast perioodist kuni 1 aasta.

Sündmused teekonnal

  • Sihtpunkti saabumise aeg;
  • Teekonna kohad, kus ületati lubatud sõidukiirust;
  • Võimalikud kütuse väljavalamise asukohad;
  • Ettevõtte juhtkonnalt saadud informatsiooni asukohad.

Teekonna vaatamine

  • Teekonna kuvamine kaardil;
  • Teekonna pikkus ja planeeritav aeg;
  • Asukoht ja peatuse ajaline pikkus;
  • Asukoht ja parkimise ajaline pikkus;
  • Teekonnal kasutatav sõidukiirus.